Chemická odolnost

V průmyslových provozech se běžné používají agresivní plynná a kapalná média. Je tedy žádoucí vybrat ten správný materiál, který odolá zamýšleným provozním podmínkám. Médium můžete vybrat pomocí chemického vzorce nebo názvu. V mnohých případech lze vybrat i konkrétní koncentraci. Následně vybrané hodnoty platí pro uvedené podmínky za předpokladu, že jsou určeny pro trvalé vystavení médiu při uvedené teplotě v potrubí. Pro další konzultaci při negativních nebo podmíněných odolnostech nás neváhejte kontaktovat pro případná doplnění.