fbpx

Reference

Reference

Po celou dobu existence firmy jsme spolehlivým partnerem našich klientů.
A to jak v dodávkách potrubního materiálu, tak i v poradenství a hledání vhodného technologického řešení.  

Využití nového membránového ventilu s elektropohonem eDIASTAR při úpravě vody

Dodávka PP-H potrubí a membránových ventilu ručních a DIASTAR pro pěstování řas.

Vybavení laboratoří na výzkum akumulátorů pro využití v automobilovém průmyslu – PE a PVC-U

Chlazení zařízení při odlévání podvozků automobilů – PE

Nová podoba dávkování chemikálií (DIASTAR) v galvanickém průmyslu – DIASTAR PP-H/FKM

Úpravna vody kulové ventily 546 PVC-U s elektropohonem d 90 – PE IR svařované

Dodávka vybavení SIGNET (4150 Turbidimetr – zákaloměr) pro výzkum využití geopolymerů

Výroba a rozvody UPW čištěné vody pro farmaceutické účely – BCF svařování PP-n

Dávkování kyseliny sírové H2SO4 96% – 98%. Dvoutrubkový systém – PFA, PVC-U a PVC-C 

Dávkovací čistých chemikálií – PVDF a BCF svařování

CONTAIN-IT Plus – dvoutrubkový systém PVC-U lepené DYTEXem, PE plášť.

Odsíření spalin z teplárenského odvětví – dodávka materiálu PE a PP-H

Dávkování kyseliny sírové H2SO4 96% – PVDF a IR svařované